ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ കാണാം whatsapp deleted message recovery app

 


മെസേജുകള്‍ അയക്കുന്ന ആപ്പുകളില്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വാട്സപ്പ്.ധാരാളം ആളുകളാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജോലി ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഈ ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചതും ഈ വാട്സപ്പ് തന്നെ..


ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകള്‍ അവരുടെ ചാറ്റില്‍ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് മെസേജുകള്‍,ഓഡിയോ മെസേജുകള്‍,വീഡിയോ മെസേജുകള്‍  ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോയൊക്കെയും '' ഈ മെസേജുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു'' എന്ന അറിയിപ്പ് കാണാന്‍ സാധിക്കും..എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസേജുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്ന ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

>>>നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് എടിഎം കാർഡ് രൂപത്തിൽ PVC Card ആക്കാം

>>>ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ കാണണോ

You don't need to hide last seen and to Turn OFF your blue tick check marks from WhatsApp settings, Just open this "WhatsDelete Pro App" and read deleted Whatsapp messages and chat here in this app.


View Deleted Messages of Whatsapp:


If you want to view deleted messages of whatsapp that have been deleted by the sender by the feature of WhatsApp( Delete for everyone), just download this app (WhatsRemoved for WhatsApp : Recover deleted messages) and you will be notified whenever any message gets deleted by the sender.


WhatsApp Delete Photo Recovery App:


This WhatsDelete pro app also helps you to recover WhatsApp deleted photos. It is the best photo recovery app for WhatsApp. You can check whatsremoved from WhatsApp in this app because it scans your WhatsApp notifications to Save WhatsApp notification history.

Hide Blue Ticks & Hidden chat for WhatsApp:


Hide Blue Ticks and see WhatsApp deleted messages without knowing your friends. No Double Blue Ticks and No Last Seen, You can read your friends WhatsApp chat and messages privately. Unseen and Hidden chat for WhatsApp.


WhatsRecover: Recover deleted messages of WhatsApp


WhatsRecover helps you to Recover deleted messages of WhatsApp. WhatsRecover provides you antidelete service that allow the user to save WhatsApp deleted messages that are deleted by the the sender. WhatsRecover will notify you whenever a user delete WhatsApp message.

How it works?👉 Open this "WhatsDelete Pro App".


👉 Configure installation and give the permissions that it requires.


👉 Open original WhatsApp Messenger App and View WhatsApp Status and other media files.


👉 You will be notified when someone delete message or any media file.


👉 To View WA Deleted Message & photos, just open this WhatsDelete app and check them out.


👉 Check or uncheck Tabs from settings to select which media file you want to save after deletion.


Important features of WhatsDelete App:👉 Elegant design and easy to use.

👉 Check whatsremoved from WhatsApp.

👉 Read WhatsApp messages without being seen.

👉 Save WhatsApp notifications to view them later.

👉 WhatsApp Delete Msg Recovery app for WhatsApp users.

👉 View Deleted Messages & photo recovery for WhatsApp.

👉 Hide Blue Ticks and Last Seen of WhatsApp.

👉 Status Saver for WhatsApp ( download videos and images).

👉 Create WhatsApp Chat backup and save media files.

👉 See deleted WhatsApp messages without giving Blue Ticks on Whatsapp.

👉 View all Whatsapp data at one place separately.


Please Note: WhatsDeleted won't work in the following cases


⛔ If you have muted a chat

⛔ If you are currently watching the chat.

⛔ If you have switched off notifications on your device.

⛔ If the messages have been deleted before you installed the app.

⛔ If all permissions the app requires have not been given.

⛔ If video attachments are not being recovered then you to enable it in your notifications.Download App: CLICK HERE

Previous Post Next Post
close